Hơn 12.740 lao động nữ được tạo việc làm, hàng nghìn hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo được vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế và có 90% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, ngành TP. Đà Nẵng được tập huấn nghiệp vụ…

Đà Nẵng: Nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy công tác bình đằng giớip/- Ảnh 1

Tỷ lệ hộ phụ nữ nói chung, hộ phụ nữ nghèo nông thôn nói riêng trên địa bàn thành phố có nhu cầu và điều kiện được vay vốn đạt 100%.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP. Đà Nẵng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 do UBND TP. Đà Nẵng tổ chức mới đây.

Theo đó, năm 2018, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy công tác bình đẳng giới trên địa bàn.

Từ việc lồng ghép các nội dung kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và thực hiện Luật Bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã góp phần tuyên truyền bình đẳng giới, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề giúp phụ nữ tạo việc làm, nâng cao thu nhập, bố trí nhà ở cho hộ phụ nữ nghèo, nâng cao trình độ cho phụ nữ…

Đặc biệt, công tác cán bộ nữ ở TP. Đà Nẵng thời gian qua đã được chú trọng, tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo ngày càng tăng; các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới tiếp tục được xây dựng và nhân rộng… Đây là những yếu tố tích cực thúc đẩy công tác bình đẳng giới ngày càng hiệu quả, góp phần rút ngắn khoảng cách giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Theo đó, thống kê của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ TP. Đà Nẵng cho biết, hiện tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 trên địa bàn thành phố là 15,5% (88 nữ/ 567 người); tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV là 50% (3 nữ/6); tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là 34,4% (636 nữ/ 1.849). Hiện nay, trong tổng số gần 27.478 cán bộ, công chức và người lao động của toàn TP. Đà Nẵng, nữ chiếm 66,9%.

Với việc thực hiện mục tiêu “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị”, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Đà Nẵng cho rằng, dù chưa đạt so với chỉ tiêu đề ra, nhưng một số ngành, đơn vị đã làm rất tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng như thi tuyển, đề bạt, bổ nhiệm nhiều cán bộ nữ vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Thậm chí, một số đơn vị như Sở kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tư pháp… và các quận, huyện đã chuẩn bị được đội ngũ cán bộ nữ kế cận các chức danh lãnh đạo, khắc phục dần tình trạng bị động, thiếu hụt cán bộ nữ, từng bước nâng cao chất lượng, số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ nữ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, phục vụ kịp thời công tác nhân sự trong thời gian đến.

Đặc biệt, với sự quan tâm của các cấp, các ngành thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố đã thực hiện tốt chỉ tiêu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động, góp phần đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo theo hướng có chất lượng và hiệu quả, cải thiện từng bước điều kiện sống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

Theo đó, bằng nhiều giải pháp tích cực, trong năm 2018, các thành phần kinh tế trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã tạo việc làm tăng thêm cho 24.500 lao động, trong đó có 12.740 lao động nữ; tuyển sinh đào tạo nghề cho 521 nữ/1.021 lao động đặc thù; giải quyết cho 2.653 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo được vay vốn làm ăn, giải quyết việc làm. Tỷ lệ hộ phụ nữ nói chung, hộ phụ nữ nghèo nông thôn nói riêng có nhu cầu và điều kiện được vay vốn đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

Mục tiêu đảm bảo bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới được TP. Đà Nẵng quan tâm thực hiện. 100% nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình; 85% số đối tượng gây ra bạo lực gia đình được tư vấn tại các cơ sở về phòng, chống bạo lực gia đình…

Đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp hội phụ nữ và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thời gian qua, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ - Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố đã thống nhất với kiến nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố liên quan đến công tác vận động các nguồn lực hỗ trợ phát triển và xúc tiến đầu tư cho bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, khuyến khích và đánh giá cao đề án “Thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em” mà hội đang thực hiện.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ phối hợp với các ngành, các cấp triển khai đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 tại TP. Đà Nẵng”; có kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch hành động bình đẳng giới thành phố năm 2019.

Nguồn: http://baodansinh.vn/da-nang-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-thuc-day-cong-tac-binh-dang-gioi-d102610.html

Theo baodansinh.vn