Vào ngày 13/10/2016 vừa qua, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương đã có Thông báo về Chương trình thu hồi và hoàn tiền sản phẩm Samsung Galaxy Note 7 do Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (Công ty Samsung) thực hiện.

Chương trình thu hồi và hoàn tiền sản phẩm Samsung Galaxy Note 7 sẽ thay thế Chương trình đổi mới sản phẩm Samsung Galaxy Note 7 được thực hiện từ ngày 1/10/2016.

 Hơn 8000 sản phẩm Samsung Galaxy Note 7 đã được thu hồi

Cục Quản lý cạnh tranh nhận định, việc thực hiện liên tiếp các Chương trình đổi mới và Chương trình thu hồi Galaxy Note 7 trong vòng gần 2 tháng vừa qua đã thể hiện sự hành động quyết liệt, có trách nhiệm và nhanh chóng của Công ty Samsung trên phạm vi toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. 

Tính đến nay, hơn 8000 sản phẩm Samsung Galaxy Note 7 đã được thu hồi trên tổng số 12.633 sản phẩm đã bán trên thị trường.

Đồng thời, Cục Quản lý cạnh tranh kêu gọi người tiêu dùng còn đang sử dụng sản phẩm Samsung Galaxy Note 7, vì sự an toàn của chính bản thân và trách nhiệm đối với xã hội, nhanh chóng phối hợp với Công ty Samsung thực hiện tốt Chương trình thu hồi.

Thông tin chi tiết về Chương trình hoặc các vấn đề liên quan, người tiêu dùng liên hệ Đường dây nóng miễn phí của Công ty Samsung 1800 588889 hoặc phản ánh, liên hệ tới Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng miễn phí của Cục Quản lý cạnh tranh 1800 6838.

Theo Minh Chuyên (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam