Đại biểu Lê Thanh Vân

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Đại biểu Lê Thanh Vân, cập nhật vào ngày: 30/11/2021

ĐBQH Lê Thanh Vân vừa đề nghị Bộ trưởng Lê Thành Long làm rõ những kiến nghị của doanh nghiệp về việc HĐND TP. Sầm Sơn ban hành văn bản có dấu hiệu trái luật, gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp.