đại dịch covid-19 trên địa bàn thủ đô

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đại dịch covid-19 trên địa bàn thủ đô, cập nhật vào ngày: 08/08/2022

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng lưu ý 3 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đòi hỏi cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể Nhân dân từ thành phố xuống cơ sở tập trung thực hiện trong những ngày tới.