đảng cs việt nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đảng cs việt nam, cập nhật vào ngày: 07/07/2022

91 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.