đăng ký tạm trú

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đăng ký tạm trú, cập nhật vào ngày: 05/12/2020

Giấy chứng nhận, tài liệu minh chứng chỗ ở hợp pháp là thành phần không thể thiếu trong hồ sơ đăng ký tạm trú. Vậy, trường hợp xây nhà không phép có đăng ký tạm trú được không?

Cập nhật quy định và hướng dẫn thủ tục đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng năm 2015