đánh thức tiềm năng phế tích ba vì

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đánh thức tiềm năng phế tích ba vì, cập nhật vào ngày: 04/12/2021

Di sản đến từ quá khứ nhưng phải gắn với hiện tại, đáp ứng tốt nhu cầu của con người. Tạo lập sự “cân bằng động” giữa bảo tồn và phát triển, giữa văn hóa và môi trường thiên nhiên là cái đích phải hướng tới.

Vườn Quốc gia Ba Vì là nơi chứa nhiều giá trị, đặc biệt có phế tích một khu nghỉ dưỡng với khoảng 200 công trình, nhà sử Dương Trung Quốc cho rằng đã đến lúc đánh thức Ba Vì để những giá trị không bị "ngủ quên".