đạt mục tiêu khả quan

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đạt mục tiêu khả quan, cập nhật vào ngày: 08/02/2023

Số liệu Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch xuất khẩu (XK) hàng dệt và may mặc quý 1 ước đạt 7,2 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch XK xơ, sợi dệt các loại tăng 31%; kim ngạch XK vải mảnh tăng 8,8%