đất phi nông nghiệp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đất phi nông nghiệp, cập nhật vào ngày: 17/08/2022

Ngày 5/7, UBND tỉnh Bình Dương cho biết đang thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân để ban hành Quyết định quy định điều kiện tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Chính phủ tại Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đặt chỉ tiêu đất nông nghiệp 27,73 triệu ha, giảm 251.220 ha so với năm 2020, nhiều diện tích chuyển s