dấu hiệu của bệnh dại

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dấu hiệu của bệnh dại, cập nhật vào ngày: 07/12/2021

Trong 9 tháng đầu năm 2019, cả nước ghi nhận có 54 người chết vì bệnh dại, trong đó có những ca được ghi nhận ở địa phương trước đây chưa có người mắc.