Derbyshire 6

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Derbyshire 6, cập nhật vào ngày: 31/05/2020

Với sự chuẩn bị kĩ lưỡng khi đầu tư vào hàng loạt các dự án công nghệ mới, chủ đầu tư Vingroup đã mang chuẩn sống quốc tế “Smart Living" về với người dân Việt qua ý tưởng về Đại đô thị thông minh.