địa điểm du lịch 2020

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về địa điểm du lịch 2020, cập nhật vào ngày: 20/06/2021

"Ngành khách sạn là ngành đầu tiên chịu ảnh hưởng bởi đại dịch. Tuy nhiên, đây cũng là ngành có khả năng phục hồi nhanh nhất với điểm sáng từ nguồn khách du lịch nội địa", chuyên gia Savills nhận định.