địa điểm quét qr

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về địa điểm quét qr, cập nhật vào ngày: 26/01/2022

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, tổng số địa điểm quét mã QR đến hết ngày 16/10 là 610.919 điểm, tăng 2.839 điểm so với ngày 15/10 và tăng 314.672 địa điểm so với ngày 21/9 (296.247 địa điểm).