Dịch vụ hàng không

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Dịch vụ hàng không, cập nhật vào ngày: 04/12/2021

Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn việc niêm yết giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa, trong đó nhấn mạnh việc niêm yết giá thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành...