dịch vụ khám bệnh của Grab

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dịch vụ khám bệnh của Grab, cập nhật vào ngày: 25/10/2021

GrabHealth là dịch vụ trọng tâm của Grab trong năm nay, nhằm để cung cấp tư vấn sức khỏe hay mua thuốc trực tuyến đến với người dùng.