điểm đến hấp dẫn ở Phú Yên

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về điểm đến hấp dẫn ở Phú Yên, cập nhật vào ngày: 04/07/2022

Khu vực “gành Đá Đĩa mới” có diện tích hơn 500m2, vị trí gần lối dẫn xuống khu vực gành Đã Đĩa hiện có.