điểm thi cao

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về điểm thi cao, cập nhật vào ngày: 17/08/2022

Tại Kỳ thi THPT quốc gia 2019, những bài thi điểm cao của hội đồng thi sẽ được mang ra chấm kiểm tra.