Diễn biến dịch Covid- 19

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về diễn biến dịch Covid- 19, cập nhật vào ngày: 10/07/2020

Về diễn biến dịch Covid- 19 hôm nay, 6/4, Bộ Y tế sáng nay tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới.

Tổng giám đốc WHO nói dữ liệu cho thấy số ca nhiễm mới có xu hướng giảm nhưng cần đánh giá cẩn trọng về diễn biến này vì mọi khả năng vẫn có thể xảy ra.