diễn biến nặng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về diễn biến nặng, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Bệnh nhân 416 và 418 ở Đà Nẵng nhập viện, trở nặng rất nhanh, đều có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi trong vài ngày trước khi xác định chính xác mắc COVID-19.