Diễn đàn Bất động sản Việt Nam thường niên năm 2019

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Diễn đàn Bất động sản Việt Nam thường niên năm 2019, cập nhật vào ngày: 27/10/2020

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đánh giá cao nỗ lực của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn thường niên về chủ đề phát triển nhà ở và thị trường bất động sản.