đỉnh cao thị trường

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đỉnh cao thị trường, cập nhật vào ngày: 10/04/2021

Mức độ quan tâm tới bất động sản đang tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua. Nhiều thông tin quy hoạch được đưa ra trong quý I/2021 khiến thị trường gần tái hiện đỉnh quan tâm năm 2006.