định hướng phát triển

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về định hướng phát triển, cập nhật vào ngày: 23/04/2021

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã đưa ra 2 kịch bản dự báo về tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021. Trong đó, ở kịch bản tích cực hơn, mức tăng trưởng có thể đạt 6,46%.

Nếu 6 tháng đầu năm 2020 ưu tiên hướng đến kiểm soát tốt dịch bệnh thì nửa cuối năm chứng kiến những thay đổi, điểm sáng mới và là 'bàn đạp' cho năm 2021.