DN nhỏ và vừa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về DN nhỏ và vừa, cập nhật vào ngày: 17/01/2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.