doanh nghiệp f&b

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về doanh nghiệp f&b, cập nhật vào ngày: 22/01/2022

Hà Nội đã cho phép các cửa hàng kinh doanh ăn uống được mở cửa hoạt động trở lại, nhưng nhiều doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống (F&B) vẫn đóng cửa dừng hoạt động, hoặc thu hẹp chuỗi cửa hàng bởi lượng khách giảm.