doanh nghiệp ngành mía đường

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về doanh nghiệp ngành mía đường, cập nhật vào ngày: 03/12/2022

Ngành mía đường kỳ vọng sẽ phục hồi tích cực nhờ chủ động áp thuế chống bán phá giá đường mía nhập khẩu cũng như tăng cường kiểm tra của cơ quan chức năng.