doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về doanh nghiệp vượt qua đại dịch, cập nhật vào ngày: 22/01/2022

Dịch Covid-19 bùng phát đã khiến đời sống của người dân ảnh hưởng nặng nề. Rất nhiều người kinh doanh, buôn bán thuộc các ngành nghề khác nhau đã vượt qua đại dịch bằng cách phải thay đổi với tình hình mới.