đổi tiền Malaysia ở đâu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đổi tiền Malaysia ở đâu, cập nhật vào ngày: 21/01/2021

Ringgit là đồng tiền của Malaysia. Tính theo tỷ giá ngoại tệ cập nhật mới nhất ngày hôm nay (27/4/2020) thì 1 Ringgit = 5.389,64 VND.