đối tượng chịu thuế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đối tượng chịu thuế, cập nhật vào ngày: 07/02/2023

Mục tiêu hướng đến của Chiến lược là dần hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế, trong đó, tập trung vào các loại thuế như: Tài nguyên; Sử dụng đất nông nghiệp; Sử dụng đất phi nông nghiệp;...