ĐỐI TƯỢNG KHÓ KHĂN

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ĐỐI TƯỢNG KHÓ KHĂN, cập nhật vào ngày: 17/10/2021

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đến hết ngày 29/8, TP. Hà Nội đã thực hiện hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng khó khăn với tổng kinh phí gần 750 tỷ đồng.

Đến chiều 3/5, nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã chuyển kinh phí hỗ trợ cho 3 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định 1757 của TP Hà Nội.