đôn đốc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đôn đốc, cập nhật vào ngày: 27/01/2021

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4836/UBND-KT, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.