đón ngõ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đón ngõ, cập nhật vào ngày: 27/11/2021

20
01/2020

Đón ngõ

Mỗi lần anh tôi, em tôi từ trường học, từ cơ quan, từ đơn vị trở về, khi rời khỏi nhà, lần nào cũng thấy bố tôi đứng cạnh chiếc cổng cũ kỹ tiễn chúng tôi đi, cứ thế, trong nhiều năm trời ròng rã, không hề suy suyển...