dồn nguồn lực

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dồn nguồn lực, cập nhật vào ngày: 01/12/2020

Cho đến thời điểm này, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của nước ta đã đạt kết quả căn bản, tích cực. Đây là yếu tố quyết định để phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái “bình thường mới”.