Dòng chảy hội nhập

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dòng chảy hội nhập, cập nhật vào ngày: 07/07/2020

Hầu hết mỗi người dân Việt Nam sinh ra đều gắn với văn hóa làng, truyền thống làng, bản sắc làng. Dấu ấn làng, xã theo ta suốt từ thuở thiếu thời cho đến khi trưởng thành và trở thành sức mạnh tiềm tàng trong mỗi người, mỗi vùng quê.