ĐỒNG HÀNH KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ĐỒNG HÀNH KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG, cập nhật vào ngày: 12/08/2020

Cùng với Bộ Y tế đang tập trung toàn lực hỗ trợ "chia lửa" với Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi dập dịch Covid-19, với trách nhiệm của công ty dinh dưỡng hàng đầu của cả nước, luôn đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng...