đồng hồ đeo tay có dấu hiệu giả mạo

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đồng hồ đeo tay có dấu hiệu giả mạo, cập nhật vào ngày: 17/01/2022

Qua kiểm tra đột xuất 5 cửa hàng kinh doanh đồng hồ trên địa bàn, Cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng phát hiện nhiều đồng hồ đeo tay các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu.