dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cập nhật vào ngày: 17/08/2022

Công nghiệp hỗ trợ, bất động sản đang là "tâm điểm" đầu tư của khối doanh nghiệp FDI đến từ Hàn Quốc.

Theo Tổng cục Thống kê, ước tính năm 2021, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt 2.891,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm trước và là tốc độ tăng thấp nhất trong giai đoạn 2017-2021.

Năm 2018, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào hoạt động kinh doanh bất động sản đã tăng 1 bậc, từ thứ 3 năm 2017 lên thứ 2 năm 2018, tổng vốn tăng từ 3 tỷ USD lên hơn 6,6 tỷ USD; tỷ trọng tăng từ 8,6% lên gần 18,7%. Giới chuyên môn kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm thu hút đầu tư FDI trong năm 2019, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản.