đột phá

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đột phá, cập nhật vào ngày: 04/12/2021

Trong mấy năm gần đây sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Thanh Hoá đã có nhiều bước tiến mang tính đột phá.