Chủ đề: dự án công viên BT

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dự án công viên BT, cập nhật vào ngày: 19/02/2020

Lý do gì đã khiến việc xây dựng công viên, hồ điều hòa - những hạ tầng cơ bản của đô thị từ dễ chuyển thành khó, nơi cần thì không có, nơi có thì bỏ không?