dự án nhà máy xanh chiếm ưu thế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dự án nhà máy xanh chiếm ưu thế, cập nhật vào ngày: 08/12/2021

Thời gian qua, có không ít dự án đã được chứng nhận, trong đó, dự án nhà máy ghi dấu ấn bằng các chứng nhận xanh công trình.

Thời gian qua, có không ít dự án đã được chứng nhận, trong đó, dự án nhà máy ghi dấu ấn bằng các chứng nhận xanh công trình.