dự án Treasury- Fis Front Arena

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dự án Treasury- Fis Front Arena, cập nhật vào ngày: 17/10/2021

Với mong muốn nâng cao năng lực quản trị của ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, cũng như thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh, tháng 06 vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn – SCB đã triển khai thành công và chính thức golive dự án Treasury - FIS Front Arena.