dự án trọng điểm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dự án trọng điểm, cập nhật vào ngày: 07/12/2021

TP.HCM vừa đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, kiến nghị Thủ tướng chấp thuận hỗ trợ thành phố tổng số vốn từ ngân sách Trung ương hơn 21.700 tỉ đồng, để thực hiện 6 dự án trọng điểm trong 5 năm tới.

Trong năm 2021, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) dự kiến sẽ khởi công 19 dự án và hoàn thành 24 dự án, công trình giao thông trọng điểm.

Trong bối cảnh khó khăn trăm bề như hiện nay, Hà Nội cần một loạt những giải pháp thật sự đột phá để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Đặc biệt, TP cần phải lựa chọn, xác định danh mục ưu tiên đầu tư.

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nhiều giải pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án, công trình xây dựng trọng điểm quốc gia.