Du khách tây viết về Đồng bằng Sông Cửu Long

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về du khách tây viết về Đồng bằng Sông Cửu Long, cập nhật vào ngày: 26/05/2020

Quá trình chuyển giao từ thời chiến tranh sang thời kỳ hòa bình đối với các nước bên dòng chảy của sông Mê Kông như Việt Nam và Campuchia thực sự thành công.