dự thảo luật đất đai

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dự thảo luật đất đai, cập nhật vào ngày: 08/02/2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định số 120/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất

Nhiều Đại biểu Quốc hội đồng tình với việc Dự thảo Luật đất đai sửa đổi quy định theo hướng bỏ khung giá đất, tuy nhiên tiêu chí nào xác định giá đất sát với thị trường là vấn đề chưa được làm rõ.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, ngày 14/11, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là dự án Luật phức tạp, phạm vi tác động rộng, được xã hội rất quan tâm.

Nếu không có được cơ chế xác định giá đất gắn với cung cầu thì đấu thầu dự án sử dụng đất, đấu giá sử dụng đất còn luẩn quẩn, là cội nguồn của tham nhũng, lãng phí.