dự thảo về quỹ bảo trì chung cư

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dự thảo về quỹ bảo trì chung cư, cập nhật vào ngày: 30/11/2020

Quỹ bảo trì chung cư như một số tiền quỹ cộng đồng riêng của mỗi cư dân tòa nhà cho việc chung của cả tòa mình đang sống, nhưng rồi số tiền ấy tự dưng lại lọt vào CĐT không được trả lại...