dùng lượng nước về đủ nấu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dùng lượng nước về đủ nấu, cập nhật vào ngày: 28/10/2021

Ngoài cách tiết kiệm điện và tiết kiệm nước thì việc tiết kiệm gas cũng được khuyến khích tại mọi gia đình, vừa vì tính kinh tế, vừa bảo vệ môi trường.