Ảnh minh họa

Thời gian áp dụng đối với tàu số chẵn từ ngày 1-1 đến ngày 13-1-2020 và từ ngày 28-1 đến ngày 16-2-2020; Đối với tàu số lẻ từ ngày 1-1 đến ngày 27-1-2020 và từ ngày 10-2 đến ngày 16-2-2020.

Cụ thể, khi mua vé trước ngày tàu chạy từ 1 ngày đến 4 ngày, mức giảm sẽ theo số lượng người trong đoàn: Từ 10 người - 39 người, giảm 4%; Từ 40 - 69 người, giảm 6%; Từ 70 - 100 người, giảm 8%; Từ 101 người trở lên, giảm 10%.

Khi mua vé trước ngày tàu chạy từ 5 ngày đến 19 ngày, đoàn khách từ 10 - 39 người, giảm 6%; Từ 40 - 69 người, giảm 8%; Từ 70 - 100 người, giảm 10%; Từ 101 người trở lên, giảm 12%. Mua vé trước ngày tàu chạy từ 20 ngày trở lên, đoàn khách từ 10 - 39 người, giảm 9%; Từ 40 - 69 người, giảm 11%; Từ 70 - 100 người, giảm 13%; Từ 101 người trở lên, giảm 15%.

Bên cạnh đó, ngành Đường sắt cũng thực hiện giảm giá vé cho hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn khách tập thể của các công ty du lịch. Theo đó, giảm 90% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6 cho hướng dẫn viên. Đoàn khách tập thể từ 10 người đến 50 người sẽ được giảm giá cho 1 hướng dẫn viên; Đoàn khách tập thể mua vé từ 51 người đến 100 người được giảm giá vé cho 2 hướng dẫn viên; Đoàn khách tập thể mua vé đoàn từ 101 người trở lên được giảm giá cho 3 hướng dẫn viên.

TQ

Theo Pháp Luật Xã Hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/duong-sat-giam-gia-ve-tau-cho-khach-tap-the-dip-tet-169134.html