evncpc ủng hộ chống dịch

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về evncpc ủng hộ chống dịch, cập nhật vào ngày: 07/12/2021

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tiếp tục trao hơn 470 triệu đồng của cán bộ thuộc Tổng Công ty trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (trừ Công ty Điện lực Đà Nẵng) ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19.