evncpc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về evncpc, cập nhật vào ngày: 04/07/2022

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tiếp tục trao hơn 470 triệu đồng của cán bộ thuộc Tổng Công ty trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (trừ Công ty Điện lực Đà Nẵng) ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19.

352 tỷ đồng là tổng số tiền Tổng công ty Điện lực miền Trung dự kiến hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho hơn 3.450 khách hàng dùng điện bị ảnh hưởng Covid-19 đợt 3 trên địa bàn các tỉnh, TP miền Trung – Tây Nguyên.