Fintech - Đường đến đỉnh vinh quang hay chỉ là giấc mơ

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Mô hình Fintech khi về Việt Nam đã trở thành khát vọng làm giàu cho nhiều người nhưng tiếc thay bị nhiều công ty biến tướng trở nên xấu xí với mục đích móc hầu bao nhà đầu tư. Nhà đầu tư nếu không tỉnh táo thì khát vọng ấy sẽ như một giấc mơ sớm tàn.