fit điện gió

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về fit điện gió, cập nhật vào ngày: 06/02/2023

Mức công suất điện gió có thể vận hành trước thời điểm 31/10/2021 hơn 5.600MW như các chủ đầu tư đăng ký với EVN là không thực tế. Vì thế, loạt địa phương đã kiến nghị với Thủ tướng gia hạn giá ưu đãi cho điện gió.